In 2005 daalde het aantal Nederlanders dat zich wel eens onveilig voelt opnieuw, nu naar 24%. In 2004 was dat nog 27%. Mensen zijn minder vaak slachtoffer van criminaliteit en ervaren ook minder problemen in hun buurt.

Het percentage mensen dat zich vaak onveilig voelt, daalde in tien jaar tijd van 6,9 naar 3,7. Dat blijkt uit de Politiemonitor bevolking 2005. Voor deze meting zijn meer dan 52.000 inwoners telefonisch ondervraagd.

Minster Remkes (BZK) en minster Donner (Justitie) hebben het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd. De ministers schrijven de resultaten toe aan:

de uitvoering van het plan 'Naar een veiligere samenleving';
de samenwerking tussen gemeenten, politie, openbaar ministerie en maatschappelijke organisaties;
eigen inzet van mensen en bedrijven, bijvoorbeeld inbraakpreventie.  
Uit de monitor blijkt ook dat mensen in 2005 minder vaak slachtoffer zijn geweest van woninginbraak, diefstal, vernielingen en geweldsdelicten. Ook ervaren zij minder problemen in hun eigen woonbuurt. Dat geldt voor onder meer agressief verkeersgedrag, dreiging, drugsoverlast en verloedering.

De bevolking is positiever over de beschikbaarheid van de politie. Ongeveer 32% van de Nederlanders heeft in de afgelopen 12 maanden contact gehad met de politie. In vergelijking met 2004 liep de tevredenheid over het laatste contact iets terug. Minister Remkes wil onderzoeken hoe dit te verbeteren is.

bron:BZK