De snelheid van beantwoording van het Landelijk Telefoonnummer Politie (LTP) is opnieuw verbeterd. 81 procent van de gesprekken wordt binnen 20 seconden beantwoord en 9 procent binnen 45 seconden. Het servicenummer 0900-8844 (geen spoed, wel politie) werd eind vorig jaar onderzocht en uit de analyse van het onderzoeksbureau Telan blijkt dat de callcentra een gemiddeld rapportcijfer 8 krijgen. Daarmee voldeed de politie in Nederland ook in 2005 aan de streefwaarde, zoals afgesproken in het Landelijk Kader (prestatiecontract) met de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie.

Het LTP werd beoordeeld op zes onderdelen: contact, informatie, probleemstelling, actiepunten, afsluiting en professionaliteit. Uit het onderzoek blijkt dat de professionaliteit van medewerkers van de call-centra bijna optimaal is. Voor het wisselen van informatie is het rapportcijfer een 9, het luisteren en de interesse waarmee wordt geluisterd is bijna een 10 waard.
Het goede nieuws betekent ook dat er nog een aantal verbeterpunten noodzakelijk is. Er is nog te vaak sprake van langdurig doorverbinden. In 58 procent van de gevallen kon binnen 30 seconden met de juiste persoon worden doorverbonden. Ook de afsluiting van het gesprek kan nog beter.
Het LTP 0900-8844 is in september 2000 ingevoerd om de bereikbaarheid van de politie te vergroten en de afhandeling van de gesprekken te optimaliseren. 0900-8844 kan tegen lokaal tarief worden gebeld. Bellers worden via de postcode van het beladres direct doorverbonden met de politie in de betreffende regio. Mobiele bellers, anders dan via KPN, krijgen contact met het Klpd in Driebergen en worden doorverbonden met het gewenste politiekorps. Voor acute hulpverlening is het gratis nummer 112 beschikbaar.
bron:NPI