Pleegouders krijgen een positie in de wet. Ze krijgen klachtrecht, medezeggenschap en een rol bij het opstellen van het hulpverleningsplan. Staatssecretaris Ross gaat hiervoor de Wet op de jeugdzorg aanpassen, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Ross komt hiermee tegemoet aan een belangrijke wens van pleegouders.

Tegelijk erkent ze dat pleegouders een serieuze partij zijn in de hulpverlening en veel zicht hebben op het wel en wee van het pleegkind.  Daarnaast komt Ross tegemoet aan een financiële wens van pleegouders. Per 1 januari 2006 krijgen zij vanaf het begin van het jaar een bijgestelde vergoeding in plaats van indexering achteraf. Dit geeft pleegouders meer financiële zekerheid.
bron:VWS