Op basis van de gang van zaken in 2005 tot dusverre verwacht de Raad van Bestuur van Koninklijke Boskalis Westminster nv voor het gehele jaar een stijging van de nettowinst van tenminste 80% ten opzichte van vorig jaar (Euro 32,3 miljoen). In augustus, bij de publicatie van de halfjaarcijfers, werd nog uitgegaan van een stijging van de nettowinst van tenminste 50%.

 

Als gevolg van een hoog volume aangenomen werken (waaronder een omvangrijke order in Qatar van Euro 0,8 miljard) zal de orderportefeuille per ultimo 2005 ongeveer het dubbele bedragen ten opzichte van ultimo 2004 (orderportefeuille ultimo 2004: Euro 1,2 miljard). De omzet over 2005 zal naar verwachting circa 15% hoger zijn dan in 2004 (omzet 2004: Euro 1 miljard). Ook de vlootbezetting in 2005 is beter dan vorig jaar, vooral door een hogere bezetting van de grote sleephopperzuigers.

Boskalis publiceert op 13 maart 2006 de definitieve jaarcijfers 2005.

Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationaal opererend concern met een
leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van Boskalis zijn aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de baggersector voorkomende diensten. Daarnaast heeft zij posities in strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in offshore-dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft (inclusief haar aandeel in partnerships) ruim 7.000 medewerkers in dienst.

bron:Boskalis