Koninklijke Boskalis Westminster nv maakt bekend kennis te hebben genomen van publicaties heden in de Singaporese en Maleisische pers, waarin melding wordt gemaakt van een doorbraak in de besprekingen tussen beide landen, die mogelijk op korte termijn kunnen leiden tot hervatting van zandleveranties van Maleisië aan Singapore. Een hervatting van de zandleveranties zou leiden tot herstart van de grootschalige landaanwinningswerken in Singapore, die medio 2002 werden stilgelegd. Deze werken vertegenwoordigen een waarde van E 317 miljoen in de orderportefeuille van Boskalis.

Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationaal opererend concern met een leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van Boskalis zijn aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de baggersector voorkomende diensten. Daarnaast heeft zij posities in strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in offshore-dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft (inclusief haar aandeel in partnerships)
ruim 7.000 medewerkers in dienst.
bron:Boskalis