De gemiddelde verkochte woning in Nederland is in het eerste kwartaal van 2006 met 0,7% in prijs gestegen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2005. De gemiddelde prijs van een koopwoning komt nu uit om 228 duizend euro. Er zijn dit kwartaal minder woningen nieuw te koop gekomen, maar het aantal verkopen door makelaars van de NVM is nu wel 9% hoger dan vorig jaar. Vice voorzitter Wim van Kampen concludeert dat de overall cijfers passen in het beeld van een iets minder dynamische markt, gebruikelijk voor een eerste kwartaal.

Zorgen over starter
Van Kampen geeft aan dat de NVM afgelopen kwartaal signalen heeft afgegeven dat zij zich zorgen maakt over met name de positie van de eenverdienende starter (met een inkomen tot modaal). Vooral in grote delen van de Randstad kan de starter nauwelijks nog een betaalbare woning vinden vanwege de stijgende woningprijzen. Deze zijn het gevolg van een tekort aan koopwoningen door de al jaren achterblijvende nieuwbouw en de vastzittende huursector.

Bovendien voldoet een groot deel van de woningvoorraad in dit segment niet aan de kwaliteitseisen die de starter stelt aan een woning. Er is hier duidelijk sprake van een mismatch, waardoor de doorstroming op de woningmarkt belemmerd wordt. Door de veel te lage woningproductie in de afgelopen jaren is er nu sprake van zowel een kwantitatief als kwalitatief woningtekort, aldus Van Kampen.
Woningmarkt zit op slot
Gelet op de almaar stijgende woningprijzen benadrukt de vice-voorzitter dat nieuwbouw en liberalisering van de huurmarkt urgent is. Met een aantrekkende economie en weer stijgende inkomens zal de ongewenste situatie van stijgende woningprijzen alleen maar verergeren. De NVM is teleurgesteld in het resultaat van de behandeling van de voorstellen voor de liberalisering van de huursector in de Kamer. Dit maakt duidelijk dat de politieke partijen zich onvoldoende bewust zijn van de structurele aard van het probleem. Delen van de Nederlandse woningmarkt zitten letterlijk op slot voor zowel huurders als huizenkopers. De NVM dringt dan ook aan op meer aandacht voor de ontwikkeling naar een evenwichtige woningmarkt en de factoren die daaraan kunnen bijdragen.
bron:NVM