De resultaten van de 6e conjunctuurmeting van het FOSAG-ondernemerspanel geven geen aanleiding te veronderstellen dat de economische recessie op zijn retour is. Integendeel: de negatieve verwachtingen die de ondernemingen hadden voor het laagseizoen zijn bij realisatie uitgekomen. Het saldo van alle indicatoren is negatief.

De vooruitzichten voor het lopende hoogseizoen zijn beter, maar ook hier laten een aantal indicatoren een negatief saldo zien. De eenmansbedrijven en de kleine en middelgrote ondernemingen zijn met name negatief over de investeringen. De grote ondernemingen zijn vooral negatief over de winstgevendheid.

In combinatie met verwachtingen dat de ontwikkeling van de orderportefeuilles positief zal zijn, leidt dit tot de vaststelling dat de prijsvorming binnen de branche zich nog steeds op een laag niveau bevindt. FOSAG maakt zich daar grote zorgen over. De ondernemingen zullen zelf moeten zoeken naar een passende prijs in relatie tot de kosten!

Het ondernemerspanel besteedde deze keer ook aandacht aan de dienstverlening van de brancheorganisatie FOSAG. Het gemiddelde rapportcijfer voor de totale dienstverlening van FOSAG is gemiddeld een 7,1. Dit is meer dan een halve punt hoger dan tijdens de vorige meting in 2003. Zeer goed bij de leden scoort onder meer de deskundigheid van de medewerkers, het nakomen van gemaakte afspraken, het verenigingsblad FOSAG-Actueel, de bedrijfseconomische bedrijfsvergelijking en de verzekeringsdiensten.

Nog onvoldoende scoort onder andere het inlevingsvermogen van de medewerkers en de snelheid van de klachtenbehandeling. De meting via het panel is bedoeld om de stijgende lijn van de kwaliteit van de dienstverlening door te trekken. FOSAG streeft naar een totaalcijfer van boven de 8.

bron:Fosag