Den Helder 14-06-2005 - Zoals eind mei is aangekondigd voert de politie van Den Helder de zomermaanden prikacties uit met als doel overlast in wijken terug te dringen en problemen beheersbaar te houden. Deze acties zijn ondermeer gebaseerd op signalen uit de buurten.

Zo werden afgelopen donderdag 9 juni door 10 agenten tussen 15.00 en 18.00 uur gecontroleerd op het verkeer en op drugs- en drankgebruik in het centrum. Ondermeer op de Koningstraat, de Koningsdwarsstraat, de Spoorstraat, het Julianaplein en de Beatrixstraat werden personen staande gehouden. Daarbij vielen 30 bekeuringen vooral wegens het niet kunnen tonen van een identiteitskaart (6), het niet dragen van een helm dan wel gordel (7) en het gebruik van alcohol op straat (14). Een 16-jarige jongen uit Den Helder werd aangehouden in verband met de verkoop van softdrugs.

Maandagmiddag en -avond werd wederom een zelfde soort controle gehouden. Tijdens deze controle werden evenals de vorige keer, 30 bekeuringen uitgeschreven. Er werden 6 personen aangehouden omdat zij alcohol gebruikten op de openbare weg. Vier personen konden zich niet legitimeren. De overige overtredingen hadden betrekking op het negeren van de verkeersregels.

Bron: Politie Noord-Holland Noord