Er moet een helder onderscheid blijven bestaan tussen hogescholen en universiteiten. Onderzoek dat hogescholen hoe langer hoe meer verrichten moet zijn gericht op de verbetering van het hbo-onderwijs en de professionalisering van de docenten.

MKB-Nederland onderschrijft hiermee volledig de aanbevelingen van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) medio augustus over de plaats en functie van onderzoeksactiviteiten in hogescholen. Het mkb is gebaat bij een helder onderscheid tussen hogere beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.

Ruim 40 procent van de afgestudeerden in het hbo vindt een baan in het mkb. Hbo'ers worden mede vanwege hun praktische aard zeer gewaardeerd. De behoefte aan universitair geschoolden in het mkb, zal de komende jaren naar verwachting toenemen. Beide opleidingen zijn daarmee gewild in het mkb, maar om de juiste man en vrouw op de goede plek te krijgen is een helder beroeps- en opleidingsprofiel van groot belang.

De AWT benadrukt in haar advies het onderscheid tussen beide soorten hoger onderwijs: het universitaire onderzoek moet ´de wetenschap vooruit helpen'; het onderzoek van hogescholen de beroepspraktijk. Het hbo moet zich daarbij concentreren op een goede opleiding van toekomstig personeel en nieuwe ondernemers. Door onderzoek (officieel: ontwerp en ontwikkeling) kunnen hogescholen vaardigheden van studenten trainen, vraag- en toepassingsgericht.

bron:MKB