Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje is maandag 21 augustus gastspreker op de openingsbijeenkomst van de World Water Week in het City Conference Centre in Stockholm, Zweden.

De World Water Week wordt georganiseerd door het Stockholm International Water Institute en is voor de watersector de belangrijkste conferentie die jaarlijks wordt georganiseerd. Van zondag 20 augustus tot en met dinsdag 22 augustus woont de Prins diverse sessies en workshops bij. Op de eerste dag van zijn bezoek krijgt de Prins tijdens de viering van het 10-jarig bestaan van het Global Water Partnership het eerste exemplaar van een jubileumboek uitgereikt.

Van 20-26 augustus komen experts, beleidsmakers en besluitvormers naar de World Water Week om te discussiëren over de wereldwijde waterproblematiek en oplossingen daarvoor. Dit jaar is het thema van de bijeenkomsten: Beyond the River – Sharing Benefits and Responsibilities

De Prins is sinds 1998 beschermheer van het Global Water Partnership. De internationale organisatie die in Stockholm is gezeteld, is in 1996 opgericht. Het is een samenwerkingsverband tussen allerlei partijen die betrokken zijn bij watermanagement: overheidsorganen, publieke instellingen, het bedrijfsleven, wetenschappelijke organisaties, ontwikkelingsorganisaties. GWP bepaalt de kritieke kennisbehoeften - wat de waterproblematiek betreft - op een globale, nationale en regionale schaal, ontwikkelt programma's om in deze behoeften te voorzien en dient als een medium voor het opbouwen van relaties en voor kennisuitwisseling met betrekking tot integraal waterbeheer.

bron:RVD