Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje is woensdag 11 januari aanwezig bij het bezoek aan de Maeslantkering en de Oosterscheldedam van een Amerikaanse delegatie, bestaande uit politici en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit de staat Louisiana.

Deze delegatie brengt tot en met donderdag op uitnodiging van staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat een bezoek aan Nederland.
Het is nog maar enkele maanden geleden dat New Orleans en de Golfregio zwaar werden getroffen door de orkanen Katrina en Rita. Daarom staat het bezoek in het teken van het Nederlandse waterbeheer. De delegatie wil zich op de hoogte stellen van de Nederlandse wateraanpak. Niet alleen zal een bezoek worden gebracht aan de Deltawerken. Er zal ook bijzondere aandacht uitgaan naar de nieuwe manieren waarop Nederland omgaat met water.
Dinsdag staat het programma overwegend in het teken van kennisdeling. Woensdag brengt de delegatie een bezoek aan de Maeslantkering en de Oosterscheldedam. Op donderdag wordt ondermeer een bezoek afgelegd aan het Waterloopkundig Laboratorium Delft en het Hoogheemraadschap Delfland.
bron:RVD