Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje, Regent van de Stichting Praemium Erasmianum, reikt vrijdag 18 november 2005 in Paleis Noordeinde de Erasmusprijs uit aan de wetenschapshistorici Simon Schaffer en Steven Shapin. De prijs heeft dit jaar als thema Wetenschap en Samenleving.

De Prins van Oranje is Prins Bernhard opgevolgd als regent. Prins Bernhard stelde de Erasmusprijs in 1958 in en was regent tot aan zijn overlijden in 2004.

De Erasmusprijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon die een voor Europa buitengewoon belangrijke bijdrage heeft geleverd op cultureel, sociaal of sociaal-wetenschappelijk gebied. De Stichting Praemium Erasmianum stelt elk jaar een ander gebied van cultuur, geesteswetenschappen of sociale wetenschappen centraal. De prijs bestaat uit een geldbedrag van à¢?¬ 150.000.

Volgens de Stichting vormen de wetenschappen een belangrijke drager van de maatschappelijke en culturele identiteit van Europa. In de afgelopen decennia is de beoefening van de wetenschapsgeschiedenis veranderd. Van een marginaal specialisme is het vak een zelfstandige discipline geworden met een eigen, nieuwe visie op het verschijnsel wetenschap.

Schaffer en Shapin krijgen de Erasmusprijs omdat zij volgens de Stichting in hun werk hebben laten zien hoe wetenschap en samenleving geen op zichzelf staande entiteiten zijn. Wetenschapsgeschiedenis is cultuurgeschiedenis. Dit staat ook centraal in het gemeenschappelijk geschreven boek van Schaffer en Shapin, Leviathan and the Air-pump: Hobbes, Boyle and the Experimental Life. Wetenschappelijk werk kan nooit sociaal neutraal worden genoemd. De samenleving is als het ware al ingebouwd in de wetenschappelijke begrippen en zelfs in de instrumenten die wetenschappers gebruiken.

Simon Schaffer is verbonden aan de afdeling ´history and philosophy of science' van de Universiteit van Cambridge, Groot-Brittannië.
Steven Shapin is verbonden aan de afdeling ´history of science' van de Universiteit van Harvard, USA.

bron:RVD