Op donderdag 29 juni vindt op het Malieveld, in de Ridderzaal en in een deel van de Haagse binnenstad de tweede Nederlandse Veteranendag plaats. De Veteranendag is een eerbetoon aan de Nederlandse veteraan. Op deze feestelijke dag spreken onder andere Prins Willem-Alexander en premier Balkenende de veteranen in de Ridderzaal toe. In de Haagse binnenstad vindt een defilé plaats met meer dan drieduizend veteranen en duizend actief dienende militairen, inclusief historisch en modern militair materieel en een mooi luchtdefilé. Op het Malieveld reiken veteranen en schoolkinderen medailles uit aan net van missies teruggekeerde militairen. Negen militairen krijgen hun medaille opgespeld door Prins Willem-Alexander, premier Balkenende en minister van Defensie Kamp. Iedereen is de gehele dag welkom in de binnenstad en op de feestelijke manifestatie op het Malieveld, waar veteranen, militairen en publiek elkaar kunnen ontmoeten.

Programma in vogelvlucht
De manifestatie op het Malieveld vindt plaats van 09.00-18.00 uur en is voor iedereen de gehele dag toegankelijk. De officiële ceremonie in de Ridderzaal duurt van 9.45 tot 11.15 uur en is voor genodigde veteranen. ZKH de Prins van Oranje en premier Balkenende spreken de veteranen toe en oude en jonge veteranen vertellen over hun werk en gevoel. Schoolkinderen lezen gedichten voor  en overhandigen een bijzondere verhalenbundel. De medaille-uitreiking op het Malieveld begint om 11.30 uur met een toespraak van de minister van Defensie en eindigt om 12.30 uur met het Wilhelmus. Vervolgens vertrekt het defilé om 12.50 vanaf het Malieveld. Vanaf 13.20 uur neemt ZKH de Prins van Oranje het defilé af op de Kneuterdijk. Om 13.25 uur is een massale passage van
vliegtuigen over Hofvijver en het defileerpunt. Om 14.30 eindigt het defilé weer op het Malieveld waar iets later ook ZKH de Prins van Oranje weer aanwezig zal zijn.

De Nederlandse Veteranendag
De Nederlandse Veteranendag vindt sinds 2005 jaarlijks plaats op de geboortedag van wijlen ZKH Prins Bernhard der Nederlanden. Op initiatief van staatssecretaris Van der Knaap van Defensie heeft de ministerraad op 24 mei 2006 besloten de Nederlandse Veteranendag tot nationaal evenement te benoemen. De Nationale vlaginstructie zal hiervoor worden aangepast, waardoor op 29 juni de Nederlandse driekleur mag worden gehesen. De Nederlandse Veteranendag is een eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen, jong en oud.
Nederland telt ruim 140.000 veteranen. Van Tweede Wereldoorlog-veteranen tot en met militairen ingezet bij de vredesmissies van nu. De Nederlandse Veteranendag draait om erkenning en waardering voor veteranen en dient het onderlinge begrip tussen de
Nederlandse samenleving en de veteranen te vergroten. De Veteranendag geeft een gezicht aan alle mannen en vrouwen die veteraan zijn.

Praat eens met een veteraan
Het motto van de Nederlandse Veteranendag 2006: praat eens met een veteraan. Vooral door persoonlijke contacten en gesprekken groeit begrip en waardering voor het werk van de veteranen. Met name het programma op het Malieveld biedt voor het publiek ruimte om veteranen persoonlijk te ontmoeten en met ze in gesprek te gaan. Over wat ze hebben meegemaakt, over de lessen uit het verleden en voor de toekomst en over wat ze nu doen in dagelijks leven. Om dit mogelijk te maken is het Malieveld op feestelijke en toegankelijke wijze ingericht. Er is een informatietent met gastheren en gastvrouwen; zes defensiemusea hebben een deel van het terrein ingericht; er is een Activiteitenpark waar krijgsmachtonderdelen bezoekers de mogelijkheid bieden om zelf actief te zijn (met een klimtoren, een duik- en cockpitsimulator en F16 guntrainer); 's morgens en 's middags vindt een Ethiopische/Eritrese koffieceremonie plaats; op een groot videoscherm kunnen bezoekers de officiële ceremonie in de Ridderzaal en het defilé live volgen; op het plein Modern Times staat een selectie van moderne voertuigen opgesteld; in een klaslokaal kunnen bezoekers kennismaken met het project 'Veteraan in de klas' en tot slot is er een gevarieerd muziekprogramma op het centrale podium.

bron:Comité Nederlandse Veteranendag