Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien der Nederlanden is donderdagmiddag 1 december in de Vrije Universiteit Amsterdam aanwezig bij het congres 100 jaar Kinderwetten. Met de invoering van de Kinderwetten in 1905 werden de fundamenten gelegd van ons huidige kinderbeschermingssysteem en vonden belangrijke vernieuwingen van het jeugdstrafrecht plaats.

Tijdens het congres wordt teruggeblikt op ontwikkelingen op het gebied van jeugdzorg en jeugdcriminaliteit in de afgelopen eeuw en wordt gediscussieerd over mogelijke beleidsdoelen in de toekomst. De minister van Justitie, mr. J.P.H. Donner en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw drs. C.I.J.M. Ross-van Dorp, houden tijdens het congres een toespraak. Daarnaast staan onder meer een jongerenpanel, een interactief casusoverleg en een informatiemarkt op het programma.

Het congres wordt georganiseerd door het ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, Raad voor de Kinderbescherming, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Defence for Children International Nederland, MOgroep, Amsterdams Centrum voor Kinderstudies, Vrije Universiteit Amsterdam en Vereniging voor Familie- en jeugdrecht (FJR).

bron:RVD