Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien der Nederlanden neemt samen met de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, drs. M. Rutte, donderdag 8 september deel aan Wereldalfabetiseringsdag.

Wereldalfabetiseringsdag is in 1966 geïnitieerd door VN-organisatie UNESCO. In Nederland staat de dag dit jaar in het teken van een brede aanpak van laaggeletterdheid. Wereldalfabetiseringsdag begint met een

werkbezoek bij Van Gansewinkel Groep in Rucphen en wordt vervolgd door de prijsuitreikingen van de Nationale Alfabetiseringsprijzen in Den Haag. Na de prijsuitreikingen verricht Prinses Laurentien de opening van de tentoonstelling Taal Centraal op het Centraal Station in Den Haag. De dag eindigt met een symposium over de samenwerking tussen overheden, onderwijs en het bedrijfsleven gericht op alfabetiseringsonderwijs. Prinses Laurentien spreekt aan het einde van de dag een slotwoord uit.

Afvaldienstverlener van Gansewinkel Groep is à©à©n van de bedrijven die veel aandacht besteedt aan het bestrijden van laaggeletterdheid op de werkvloer. Op Wereldalfabetiseringsdag wordt een bezoek gebracht aan de locatie Rucphen (Noord-Brabant) van dit bedrijf. Van Gansewinkel Groep is tevens à©à©n van de prijswinnaars van de Nationale Alfabetiseringsprijzen.

Het uitreiken van de Nationale Alfabetiseringsprijzen is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De prijzen worden toegekend aan organisaties met projecten en activiteiten die op een bijzondere wijze bijdragen aan het alfabetiseringsonderwijs. De prijzen worden uitgereikt door de staatssecretaris van OCW, drs. M. Rutte, in het gebouw van het ministerie van OCW.

De Prinses opent 's middags in de centrale hal van het Centraal Station in Den Haag de tentoonstelling Taal Centraal die bestaat uit foto's van mensen die plezier beleven aan lezen. De tentoonstelling is vanaf de opening gedurende een maand door publiek te bezichtigen.

Ter afsluiting van de dag woont Prinses Laurentien in het Provinciehuis Zuid-Holland een symposium bij over de samenwerking tussen overheden (provincie en gemeenten), onderwijs en bedrijfsleven gericht op het scholen van laaggeletterden. Zij zal het symposium afsluiten met een toespraak.

Wereldalfabetiseringsdag wordt georganiseerd door het CINOP, Centrum voor Innovatie van Opleidingen en Stichting Lezen & Schrijven, waar Prinses Laurentien voorzitter van is. In de dagen rondom 8 september organiseert Stichting Lezen & Schrijven verschillende activiteiten waarin de brede aanpak van laaggeletterdheid tot uitdrukking komt.

bron:RVD