Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien der Nederlanden opent vrijdag 2 december in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht de Onderwijs en Handicap Markt. De markt geeft informatie aan leerlingen, studenten, ouders, docenten en andere belangstellenden over leren en studeren met een handicap of chronische ziekte.

De markt wordt georganiseerd door Handicap+Studie, een expertisecentrum voor onderwijs en handicap. Deze stichting stimuleert dat jongeren met een functiebeperking succesvol kunnen studeren in de opleiding van hun keuze in het hoger onderwijs. Prinses Laurentien is beschermvrouwe van Handicap+Studie.

Op de markt is informatie te verkrijgen over uiteenlopende onderwerpen als bijvoorbeeld: psychische problemen, verstandelijke beperking, concentratieproblemen, dyslexie, zorg op school, stage lopen en perspectief op werk. Daarnaast worden er over deze en andere onderwerpen workshops georganiseerd.

bron:RVD