Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien der Nederlanden opent dinsdag 14 juni 2005 in Zeist het zesde Civil Society congres. In een toespraak zal de Prinses als oprichter en voorzitter van de Stichting Lezen & Schrijven ingaan op het congresthema 'Passie en Professionaliteit'.

Prinses Laurentien zal toelichten hoe maatschappelijke vraagstukken in een breder perspectief aangepakt kunnen worden en daarbij ongeletterdheid als voorbeeld nemen. Het Civil Society congres is het jaarlijkse platform van de charitatieve en filantropische instellingen in Nederland.
Het doel van het tweedaagse congres is, naast onderlinge uitwisseling van ervaringen, het versterken van de professionaliteit van het werk in deze sector. De thema's die daarbij aan bod komen zijn onder andere transparantie, goed bestuur, verantwoording, besteding, management, communicatie en fondsenwerving. Het congres bestaat uit plenaire sessies, workshops, expertmeetings en discussies. Sprekers uit binnen- en buitenland met uiteenlopende achtergronden werken belangeloos mee aan de totstandkoming van het programma.

De Stichting Lezen & Schrijven zet zich in voor geletterdheid. De Stichting heeft als doel on- en laaggeletterdheid blijvend op de maatschappelijke agenda zetten. Zij doet dit onder meer door publieke en private organisaties bijeen te brengen en projecten te initiëren.
 
bronRVD