HKH Prinses Mà¡xima is beschermvrouwe geworden van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). De Prinses treedt daarmee in de voetsporen van Prins Claus, die erevoorzitter was van 1988 tot zijn overlijden in 2002. Hij nam de functie over van Prins Bernhard die deze functie daarvoor al vanaf 1936 bekleedde.

De invulling van de erefunctie geschiedt in overleg met de Prinses. Prinses Mà¡xima bezocht het KIT uitvoerig in 2004 en verdiepte zich in de verschillende activiteiten zoals beleidsontwikkeling inzake internationale samenwerking, onderwijsactiviteiten, tentoonstellingen, theaterproducties, seminars, conferenties en internationale missies en projecten.

Het Koninklijk Instituut voor de Tropen is een onafhankelijk kennis- en expertisecentrum voor internationale economische en interculturele samenwerking. Het Instituut werkt aan duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding, aan cultuurbehoud en cultuuruitwisseling, en aan de vergroting van de interesse en steun voor deze onderwerpen in Nederland. Activiteiten van het KIT omvatten onderzoek, onderwijs, advisering en voorlichting.

bron:Koninklijk Instituut voor de Tropen