Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden heeft op 30 juni de eerste bijeenkomst van de nieuwe VN-Adviseursgroep voor een Toegankelijke Financiële Sector in New York bijgewoond. De Prinses is, met twintig anderen, door de Verenigde Naties gevraagd zitting te nemen in deze groep. De nieuwe Adviseursgroep bouwt voort op de resultaten van het Internationale Jaar van het Microkrediet 2005 en richt zich op bredere toegang tot financiële diensten.

Meer dan microkrediet, dat alleen het verstrekken van kleine leningen behelst, gaat het nu over alle financiële diensten voor kleine ondernemers. Onder financiële diensten worden leningen, spaarrekeningen, verzekeringen, geldovermakingen en andere financiële producten verstaan.
De groep gaat zich bezighouden op een strategisch niveau met de volgende doelstellingen: verbreden van publieke en politieke bewustwording, verbetering van de kwaliteit van regelgeving en toezicht, verdere professionalisering van de sector, het betrekken van de private sector en de beschikbaarheid van statistische gegevens. De Prinses wil aan deze doelstellingen een bijdrage leveren door gesprekken te voeren met het bedrijfsleven, donoren, wetgevers, toezichthouders, microfinancieringsinstellingen en internationale instellingen om zo toegankelijke en duurzame financiële sectoren te bevorderen. De Adviseursgroep is met de eerste vergadering operationeel geworden en komt eenmaal per kwartaal bijeen.
bron:RVD