Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mà¡xima der Nederlanden neemt donderdagmiddag 27 oktober bij de ontwikkelingsorganisatie Cordaid in Den Haag het eerste exemplaar in ontvangst van een boek over microkrediet.

In het boek, Investing in the Poor, Linking social investors to microfinance, staan verhalen van betrokkenen bij microkrediet, zowel investeerders als ontvangers. Prinses Mà¡xima is VN-adviseur voor het Internationale Jaar van het Microkrediet 2005. Eerder dit jaar bezocht zij microkredietprojecten in Kenia van onder meer Cordaid.

Microkrediet, een kleine lening die het mensen mogelijk maakt een bedrijfje te starten, speelt in toenemende mate een rol in de opbouw van lokale samenlevingen in ontwikkelingslanden. Nederland is koploper op het gebied van microkredietverstrekking. Cordaid heeft de afgelopen vier jaar bijna 50 miljoen euro omgezet in microkrediet en ziet de Microkrediet speelt een grote rol in de opbouw van de lokale samenleving in het zuiden. interesse bij westerse bedrijven en beleggers toenemen. Op de presentatiebijeenkomst van Investing in the Poor schetsen vertegenwoordigers van de Deutsche Bank in New York, van het Latin American Emerging Fund (Lima) en van Het Microfinance Asia Fund hoe zij sociale investeerders in de rijke landen proberen te interesseren voor microfinanciering.

Cordaid vormt samen met Memisa, Mensen in Nood, Kinderstem en Vastenaktie een van de grootste internationale ontwikkelingsorganisaties. Gesteund door een half miljoen mensen in Nederland werkt Cordaid met ruim duizend partners wereldwijd aan een menswaardig bestaan voor armen en rechtelozen.

bron:RVD