Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima opent vrijdag 17 maart aan de Universiteit Utrecht met een toespraak de slotdag van het Utrechtse scholierenproject Mensenrechten en Migratie. Zij doet dit als voorzitter van het Curatorium van de Prins Claus Leerstoel, dat het initiatief nam tot het project. Enkele honderden scholieren uit de regio zullen deze dag hun werkstukken over mensenrechten en migratie presenteren en bespreken met wetenschappers en andere deskundigen.

Op instigatie van de Prins Claus Leerstoel is het project Mensenrechten en Migratie opgezet door het scholennetwerk van de Universiteit Utrecht in samenwerking met scholen uit de regio. De Prince Claus Chair in Development and Equity heeft ontwikkelingssamenwerking als vakgebied en wordt elk jaar door een andere wetenschapper bekleed. Onderzoek naar vraagstukken op het terrein van mensenrechten en migratie behoort tot het deskundigheidsterrein van professor Gaspar Rivera-Salgado, in 2005 leerstoelhouder van de Prins Claus Leerstoel. Hij zal op deze dag eveneens over dit onderwerp een toespraak houden.

Het project Mensenrechten en Migratie is in januari 2006 gestart op tien scholen uit het Utrechtse Scholennetwerk. Binnen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, economie en levensbeschouwing stonden 500 VWO-scholieren uit de bovenbouw stil bij de actualiteit en het maatschappelijk belang van mensenrechten bij migratie en bij hun eigen ervaringen met deze thema’s.
De deelnemende scholen zijn: Het Nieuwe Eemland (Amersfoort), Koningin Wilhelmina College (Culemborg), Openbaar Zeister Lyceum (Zeist), ORS Lek en Linge (Culemborg), Farel College (Amersfoort), Christelijk Lyceum Veenendaal (Veenendaal), Christelijk Lyceum Zeist (Zeist), De Heemlanden (Houten), De Passie (Utrecht), De Werkplaats (Bilthoven).
bron:RVD