In september 2005 heeft de Nederlandse industrie 1,6 procent meer geproduceerd dan een jaar eerder. De omzet was 7 procent hoger dan in september 2004. De toename van de omzet is bijna volledig het gevolg van hogere afzetprijzen. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. 

Meer productie in september
Vergeleken met een jaar eerder is in september 2005, gecorrigeerd voor verschillen in het werkdagpatroon, 1,6 procent meer geproduceerd. In de vijf voorafgaande maanden was de productie nagenoeg gelijk. Vooral de productie in de voedings- en genotmiddelenindustrie en in de aardolie-, chemische- en rubberindustrie was in september 2005 hoger dan een jaar eerder.

Ook de kortetermijnontwikkeling van de productie is beter. In de periode augustus-september 2005 heeft de industrie, na correctie voor seizoeninvloeden, 0,5 procent meer geproduceerd dan in de periode juni-juli van dit jaar.

De productie van consumptiegoederen steeg in de periode augustus-september 2005, terwijl de productie van investeringsgoederen flink daalde. De productie van grondstoffen en halffabrikaten ten slotte nam licht af. 

Hogere omzet door hogere prijzen
De industrie heeft in september van dit jaar 7 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Dit kwam vooral door 6 procent hogere afzetprijzen. De omzetgroei was op de binnen- en de buitenlandse markt even groot. Van de onderscheiden branches in de industrie had de aardolie-, chemische en rubberindustrie de hoogste omzetgroei.

In de eerste negen maanden van 2005 was de omzet van de Nederlandse industrie 7 procent hoger dan in de eerste negen maanden van 2004. Dit is bijna helemaal het gevolg van hogere afzetprijzen. De prijzen waren gemiddeld 6 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral de producten van de aardolie-, chemische en rubberindustrie waren door de hoge aardolieprijs flink duurder. Deze branche zette 15 procent meer om, bij een prijsstijging van eveneens 15 procent.

bron:CBS