De Nederlandse industrie produceerde in maart, gecorrigeerd voor verschillen in het werkdagpatroon, 2,3 procent meer dan in maart 2005. Dit was de tweede toename op rij dit jaar. De productietoename in februari was met 0,8 procent bescheiden.In de chemie, de metaal en de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie is meer geproduceerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. De voedings- en genotmiddelenindustrie, de textielindustrie en de papier- en grafische industrie produceerden daarentegen minder.
Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling in de productie kan het beste gekeken worden naar de seizoengecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt.Na correctie voor seizoeninvloeden en werkdageffecten was de industriële productie in de periode februari-maart 2006 gelijk aan die van december 2005-januari 2006. Daarmee heeft de industrie het herstel van de productie van de laatste maanden vastgehouden. De productie van investeringsgoederen is in februari-maart 2006 gestegen ten opzichte van de voorafgaande periode. Daarentegen daalde de productie van grondstoffen en halffabrikaten en van consumptiegoederen licht.
bron:CBS