De Nederlandse industrie produceerde in juni, gecorrigeerd voor verschillen in werkdagpatroon, 1,9 procent meer dan in juni 2005. In mei was de productie al  1,5 procent hoger dan dezelfde maand een jaar eerder. Dat blijkt uit de gegevens van het CBS.

Vrijwel alle branches leverden in juni meer productie dan in juni 2005. Vooral de aardolie en chemische industrie en de metaalindustrie deden het goed met een productietoename van 4 respectievelijk 3 procent. De hout-, bouwmaterialen en meubelindustrie produceerde minder dan in juni 2005.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling in de productie kan het beste gekeken worden naar de seizoengecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt.

Na correctie voor werkdageffecten en seizoeninvloeden was de industriële productie in de periode mei-juni 0,6 procent hoger dan in maart-april. Het is de zevende toename op rij.

bron:CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular