Woensdag 17 mei start Rijkswaterstaat een proef in Delfzijl met een nieuw soort dijkbekleding van versterkte grasmatten. Onderzocht wordt of de binnenzijde van een dijk zo versterkt kan worden dat er een grote hoeveelheid water over de dijk kan lopen zonder dat deze beschadigt. Het innovatieprogramma WINN van Rijkswaterstaat voert de praktijkproef uit in het kader van het Europese onderzoeksproject ComCoast, samen met het Waterschap Hunze en Aa's, de provincie Groningen en de gemeente Delfzijl.

Proef
Een zogenaamde golfoverslagsimulator bootst golfslag over de dijk na. Doel is te testen hoe lang gewoon gras op klei en de versterkte grasmatten overslaand zeewater aankunnen. In de dijk liggen twee proefvakken van vier meter breed met bestaand en versterkt gras. Het versterkte gras bestaat uit grofmazige kunststof matten die onder het bestaande gras worden aangebracht, zogenaamde Geogridmatten. De matten worden tot aan de buitenzijde van de dijk aangebracht en daar verankerd. Het gras groeit door de matten heen. Het resultaat hiervan is een sterke graszode die mogelijk de sterkte van de binnenzijde van de dijk zal verbeteren.

Locatie
Het stuk zeedijk dat voor de proef is uitgekozen ligt direct achter aluminiumfabriek Aldel in Delfzijl. De locatie is gekozen omdat het overslaande water hier goed kan worden opgevangen. De proef brengt geen risico's met zich mee voor het achterliggende gebied.

Planning
Vanaf 17 mei tot eind mei worden eerst de Geogridmatten aangebracht. Een trekker met speciale snijmachine snijdt de graszoden los en rolt ze op waarna de matten worden aangebracht. Een hijskraan legt de graszoden vervolgens weer terug. Begin maart 2007, als het gras goed gehecht is aan de matten, arriveert de golfoverslagsimulator en starten de metingen. Rijkswaterstaat zet de golfsimulator ook in voor een ander onderzoeksproject, Sterkte en Belastingen Waterkeringen. Dit kan leiden tot verbeterde wettelijke veiligheidsnormen voor waterkeringen. Op basis van die normen voeren de dijkbeheerders vijfjaarlijks een verplichte  'APK-keuring' uit voor al hun waterkeringen.

ComCoast
Door zeespiegelstijging, krachtiger golven en een dalende bodem moeten dijken in de toekomst steeds verder verhoogd en versterkt worden. Op den duur is dit (technisch en financieel) moeilijk vol te houden. ComCoast (Combined Functions in Coastal Zones) zoekt naar duurzame alternatieven voor dijkverzwaring waarbij het water meer ruimte krijgt. Een voorwaarde is dat de oplossingen te combineren zijn met andere functies dan alleen bescherming tegen hoog water. Organisaties uit Duitsland, Engeland, België en Nederland participeren in dit EU-project waarvan Rijkswaterstaat trekker is. ComCoast loopt tot en met 2007 en valt onder WINN (WaterINNovatiebron), het waterinnovatieprogramma van Rijkswaterstaat.
bron:VenW