Het ministerie van Verkeer en Waterstaat start een praktijkproef met een verkeersbord dat vrachtwagenchauffeurs attendeert op bochten met een verhoogd risico op kantelen. Op het bord staat een adviessnelheid. Uit rijproeven blijkt dat vrachtwagens met de juiste snelheid alle bochten veilig kunnen nemen.

 

Het waarschuwingsbord is neergezet in zes bochten van op- en afritten in Zuid-Holland en Friesland waar volgens beroepschauffeurs een hoger risico op kantelen is. Uit de proef, die is opgezet in samenwerking met de transportbranche, moet blijken of chauffeurs inderdaad hun snelheid minderen door de waarschuwing. Afhankelijk van de resultaten volgt een vervolg op de proef of eventueel landelijke invoering van het nieuwe verkeersbord. De uitkomsten worden begin 2006 verwacht.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat onderzoekt daarnaast verschillende andere maatregelen om het kantelen van vrachtwagens tegen te gaan. Te denken valt aan technologische systemen in vrachtwagens die de chauffeur waarschuwen of zelfs ingrijpen als zijn of haar truck dreigt te kantelen. Daarnaast doen Rijkswaterstaat en het Korps Landelijke Politiediensten onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van kantelongevallen. Voor het onderzoek vergaren zij informatie bij meerdere partijen. Verder onderzoekt Rijkswaterstaat de mogelijkheden om gekantelde vrachtwagens sneller te bergen.

Vorige week ontstonden op de A58 en A27 verkeersproblemen als gevolg van gekantelde vrachtwagens. Gemiddeld gebeurt dat in Nederland twee keer per week. Behalve de slachtoffers die kunnen vallen bij dergelijke ongelukken, leiden gekantelde vrachtwagens ook tot files en economische kosten.

bron:VenW