De Zeeuwse bibliotheek, de Rabobank, RAAF Open Systems en LogicaCMG hebben het startsein gegeven aan de ontwikkeling van een nieuwe biblioservicebus. Vanaf oktober kunnen de bewoners van Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Walcheren en Zuid-Beveland in de bus, naast het lenen van boeken, ook geld opnemen en via een informatiezuil diverse lokale en nationale diensten afnemen en daarvoor ter plekke elektronisch betalen.

Kwaliteit van bereikbaarheid, zorg en dienstverlening in kleine Zeeuwse kernen verdient voortdurend aandacht. Omdat bewoners voor veel diensten steeds vaker naar grotere steden moeten reizen, wordt de leefbaarheid aangetast. Met deze nieuwe biblioservicebus wil de openbare bibliotheek Zeeland een bijdrage leveren aan de oplossing van dit probleem en tevens de aantrekkingskracht van haar dienstverlening, op voornamelijk jongeren, vergroten.

Op dit moment rijden er in Zeeland vier biblioservicebussen die 80 dorpskernen aandoen. Jaarlijks worden op deze wijze 14.000 gebruikers bereikt. Voor de proef zal een van de bibliobussen worden vervangen door een door Mercedes beschikbaar gestelde bus voorzien van een geldautomaat, chipknip oplaadpunt, informatiezuil en een breedband internetverbinding. Via de informatiezuil worden diverse lokale en nationale diensten zoals de verkoop van postzegels, bioscooptickets en treinkaartjes aangeboden. De proef loopt van oktober tot eind 2006. Daarna wordt besloten of de dienstverlening wordt voortgezet.

'De biblioservicebus heeft in Zeeland een belangrijke functie. Het is daarom van groot belang in de informatiebehoefte van onze klanten te blijven voorzien. Wij vertrouwen erop dat door het aanbieden van de nieuwe dienstverlening de leefbaarheid aanzienlijk wordt verbeterd', aldus Antoinette van Zanten, hoofd afdeling bibliobussen Zeeuwse Bibliotheek.

Ook de Rabobank is nauw betrokken bij de leefbaarheid in de kleine dorpskernen. Klaas van der Laan, verantwoordelijk voor het distributiebeleid van Rabobank Nederland zei: 'Deze proef bewijst dat de Rabobank zich graag inspant om de vitaliteit van kleine kernen in stand te houden en dicht bij onze klanten te blijven. De Rabobank is constant alert op nieuwe vormen van dienstverlening. De biblioservicebus is een van onze initiatieven uit het mCommerce programma waarmee wij onze dienstverlening continueren en uitbreiden.' Volgens Paul Schuyt, Chief Executive van LogicaCMG Nederland, wordt bij het oplossen van maatschappelijke problemen ICT te vaak over het hoofd gezien: 'De leefbaarheid, veiligheid en mobiliteit van burgers kunnen, door de inzet van ICT, aanzienlijk worden verbeterd. Het spreekt voor zich dat LogicaCMG hier graag aan wil bijdragen.'

Vanuit een technologisch oogpunt is dit project revolutionair omdat er voor gekozen is om EDGE technologie (Enhanced Data Rates for Global Evolution) toe te passen. EDGE is de snellere opvolger van GPRS en maakt het mogelijk om data te zenden en ontvangen op een snelheid van 384kbit/s en hoger. Het grootste voordeel van EDGE is dat het dezelfde capaciteit biedt als UMTS echter tegen veel lagere kosten omdat het gebruik maakt van het bestaande GSM/GPRS netwerk. Daarnaast zal een eerste gecertificeerde transactie plaatsvinden via GPRS. Tot op heden was het alleen mogelijk om draadloze transacties via het GSM netwerk te verrichten. Het voordeel van GPRS is dat het systeem altijd online is waardoor de pintransacties sneller en goedkoper worden uitgevoerd.

Naast hoofdsponsor Rabobank is de provincie Zeeland de grootste subsidiegever van het project. Daarnaast dragen andere sponsoren, gemeentes, en verder allerlei leveranciers waaronder Interpay, een steentje bij. Verder zijn bij de start onder meer betrokken: Connexxion, VVV, ANWB, TPG, CWI, Tempo-Team, Cinecity, Politie Zeeland. LogicaCMG is mede initiatiefnemer en treedt op als systeem integrator en maakt hiervoor gebruik van de EDGE Router technologie van RAAF Open Systems.

Zowel landelijk als internationaal (veel Scandinavische landen kampen met het kleine dorpskernen probleem) is grote belangstelling voor het project. Het project wordt daarom tussen 14 en 18 augustus gepresenteerd op het World Library and Information Congress (IFLA) in Oslo.

bron:LogicaCMG