In januari 2006 starten twee proeven waarbij de politie bij huiselijk geweld de herkomst van plegers en slachtoffers gaat registreren. Hieruit moet blijken of zo'n registratie noodzakelijk is om huiselijk geweld gerichter aan te pakken.

Dit schrijft minister Donner (Justitie) in een brief aan de Tweede Kamer, mede namens de ministers Remkes (BZK) en Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie). Met de proeven voert het kabinet een motie van de Tweede Kamer uit.

De proefprojecten vinden plaats in de politieregio's Twente en Zuid-Holland Zuid. De proeven beginnen in januari 2006 en duren een half jaar.

Registratie
Wanneer vanaf januari in de proefregio's een melding komt van huiselijk geweld, registreert de politie het geboorteland van de (groot)ouders van plegers en slachtoffers. Dit gebeurt door een koppeling met de gemeentelijke basisadministratie.

Op dit moment wordt bij huiselijk geweld alleen nationaliteit en geboorteland geregistreerd. Hierdoor is de omvang van huiselijk geweld onder allochtonen, vooral bij de tweede en derde generatie niet helemaal duidelijk. Ook de omstandigheden die een rol spelen bij het và³à³rkomen van huiselijk geweld zijn moeilijker vast te stellen.

Uit de twee proefprojecten moet blijken of een registratie op herkomst noodzakelijk is voor politie en hulpverlening om huiselijk geweld effectiever aan te pakken. Het onderzoek hiervoor wordt gedaan door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC).

bron:MinJus