Rijkswaterstaat start in de week van 19 september 2005 met een proef van vier weken om het wegbeeld op de A9 ter hoogte van de verbindingsweg A5 en de afrit A205 rustiger te maken. Weggebruikers hebben regelmatig aan de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat  0800-8002 gemeld dat zij de wegsituatie daar als verkeersonveilig ervaren.

In de avondspits heeft het verkeer komende van de A5 vaak moeite met invoegen op de A9. Daarnaast wordt het verkeer vanaf de A9 naar de A205 gehinderd door verkeer afkomstig vanaf de A5. Verkeer rijdt hier 'kris kras door elkaar'. Het onrustige verkeersbeeld ontstaat ook doordat de snelheidsverschillen tussen het verkeer komend vanaf de A5 en het uitvoegende verkeer vanaf de A9 naar de A205 erg groot zijn. Tevens is er een onrustig verkeersbeeld op de plaats waar de A9 van drie naar twee rijstroken overgaat.

Om deze verkeerssituatie aan te pakken houdt Rijkswaterstaat een proef van vier weken. De proef houdt in dat de rijstrook aan de binnenzijde van de verbindingsweg A5 naar de A9 wordt afgezet met bakens (rood-witte schilden).Ter hoogte van de samenvoeging met de A9 worden de bakens vervangen door een doorgetrokken streep, die ongeveer 150 meter doorloopt. De bakens op de A5 zijn flexibel zodat deze bij calamiteiten heel snel verwijderd kunnen worden.
Op de A9 wordt, op het deel met drie rijstroken, de meest links gelegen rijstrook afgesloten door het tonen van een rood kruis boven deze strook. Het rode kruis vervalt zodra de file op de A9 te lang wordt.

Voor à©n tijdens de proef wordt het rijgedrag door camera's waargenomen, die inmiddels zijn geplaatst. De camera's nemen beelden op van het verkeer op de plaats waar de A5 en de A9 samenkomen, en van enkele plaatsen verderop.

Na vier weken wordt de proef geëvalueerd. Onderzocht wordt of er verandering optreedt in het verkeer, dat in- en uitvoegt, een rustiger verkeersbeeld ontstaat, de file later begint en de fileomvang afneemt. De evaluatie moet inzicht geven in de aard en omvang van het effect, op basis waarvan definitieve maatregelen getroffen kunnen worden.

Rijkswaterstaat verwacht dat door de maatregelen het verkeer makkelijker in- en uitvoegt naar en van de A9 zodat het verkeersbeeld rustiger wordt. Dit bevordert de verkeersveiligheid.

bron:VenW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular