Prof. Dr. A.F.M. (Alex) Brenninkmeijer is op 28 juni 2005 door de Tweede Kamer der Staten-Generaal benoemd tot Nationale ombudsman, een ambt dat hij op 1 oktober 2005 zal aanvaarden. Als Nationale ombudsman wil hij een toegankelijk en vertrouwenwekkend adres zijn voor burgers die een probleem hebben met een overheidsinstantie. Hij wil stimuleren dat de overheid in concrete gevallen meer aandacht heeft voor een goede behandeling van burgers.

Alex Brenninkmeijer (Amsterdam 1951) heeft gedurende zijn loopbaan steeds wetenschappelijk werk met de praktijk gecombineerd. Hij is nu als hoogleraar staats- en bestuursrecht verbonden aan de Universiteit Leiden en daarnaast vervult hij de Albeda-leerstoel voor arbeidsverhoudingen bij de overheid en ADR (mediation). Hij is onder andere redacteur van het Nederlands Juristenblad en columnist van de Staatscourant. Hij heeft verschillende functies als rechter vervuld op rechtbankniveau in Arnhem en als rechter in hoger beroep. Hij was tot een paar jaar geleden vice-president van de Centrale Raad van Beroep te Utrecht (sociale zekerheid en ambtenarenrecht), nu is hij raadsheer plaatsvervanger bij dat college en bij de belastingkamer van het gerechtshof te Den Bosch. Hij studeerde tot 1976 rechten aan de Universiteit Groningen en is verbonden geweest aan de Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam. Hij is in 1987 aan de Universiteit Tilburg gepromoveerd op een onderzoek naar de betekenis van onafhankelijke rechtspraak in de democratische rechtsstaat.

Alex Brenninkmeijer is specialist wat betreft een goede verhouding burger-overheid, conflictanalyse en methoden van conflictoplossing. Hij heeft op dit terrein gepubliceerd en heeft verschillende onderzoeksprojecten opgezet. Voor het Kenniscentrum Grote steden leidt hij het project Tussen droom en daad staan juridische bezwaren? Hij is een voortrekker op het gebied van conflictbemiddeling (mediation) en heeft zich ingezet voor het kwaliteits- en kennisprogramma van het Nederlands mediation Instituut. Hij heeft bij het Amsterdams ADR Instituut een masters mediation opgezet. Hij treedt regelmatig op als mediator bij complexe conflicten in het openbaar bestuur en bij samenwerkingsconflicten. Hij adviseerde verschillende instanties in binnen en buitenland over de toepassing van conflictmanagement en mediation bij de overheid en in de rechtspraak.

bron:Nationale Ombudsman