Prof.mr. Pieter van Vollenhoven spreekt vrijdag 28 april 2006 een rede uit ter gelegenheid van zijn ambtsaanvaarding als praktijkhoogleraar aan de Universiteit Twente (UT). Hare Majesteit de Koningin, Prinses Margriet en andere leden van de Koninklijke Familie zullen bij deze plechtigheid aanwezig zijn. In zijn rede licht Prof. Van Vollenhoven toe waarom hij een benoeming van een minister voor Veiligheid wenselijk acht. Daarnaast benadrukt hij het grote belang van een maatschappelijk en politiek debat over de balans tussen de omvang van de verantwoordelijkheid voor veiligheid van de overheid en die van derden, zoals ondernemers.

Het College van Bestuur van de UT heeft Prof. Van Vollenhoven per 1 oktober 2005 benoemd tot praktijkhoogleraar Risk Management, met een bijzonder accent op de rol van onafhankelijk beleidsonderzoek. Prof. Van Vollenhoven is verbonden aan de faculteit Bedrijf, Bestuur en Technologie (BBT) van de UT. Hoewel het beheersen van risico’s in de huidige ‘risico-samenleving’ actueler is dan ooit, kent Nederland geen opleiding risicomanagement op academisch niveau. Wel voorziet de UT-opleiding Bestuurskunde in een afstudeervariant Veiligheidsstudies en een Masterspecialisatie Public Safety Governance. Prof. Van Vollenhoven levert vanuit zijn expertise en ervaring een relevante bijdrage aan het onderwijs op het gebied van risicomanagement. Prof. Van Vollenhoven is één van de eerste praktijkhoogleraren van de UT. De UT wil met deze benoemingen de kennis en ervaring van topmensen uit bedrijfsleven, overheid en gezondheidszorg, meer ten goede laten komen aan het onderwijs.

bron:RVD