De komende dagen worden tijdelijk minder wissels gebruikt, worden spoorbruggen zo min mogelijk geopend en gaan goederentreinen langzamer remmen. Railinfrabeheerder ProRail heeft  tot deze extra maatregelen besloten nadat afgelopen maandag al de gebruikelijke maatregelen waren genomen om het warme weer het hoofd te kunnen bieden.

Deze extra maatregelen zijn er op gericht om de treindienst met zo min mogelijk hinder voor de vervoerders af te wikkelen. Voor vandaag worden temperaturen verwacht van 34 graden, met daarbij een wolkenloze hemel, weinig wind en een hoge zonnestand. Dit heeft tot gevolg dat spoorstaven, relaiskasten en stalen bruggen erg hoge temperaturen zullen aannemen. Bij bruggen kan dit leiden tot de onmogelijkheid ze te weer goed te sluiten nadat ze open hebben gestaan, vandaar dat ze minder worden benut. Bij bruggen die wel gebruikt moeten worden, komen extra storingsploegen. Ter voorkoming van berm-branden is gevraagd aan goederenvervoerders minder krachtig te remmen vanwege rondvliegende vonken. Wissels zullen minder worden bediend.

Calamiteitenteams

Zowel landelijk als in de regio's zijn calamiteitenstaven bijeengekomen om de optredende proble-men het hoofd te bieden. Deze staven worden bemand door medewerkers van ProRail en NS. Daarnaast is contact met de goederenvervoerders

Morgen

Omdat voor morgen nog hogere temperaturen worden verwacht, blijven de maatregelen voorlopig van kracht en de calamiteitenstaven actief.

Op verzoek van ProRail zijn Railion-machinisten extra attent op het tegengaan van bermbranden. Door het aanhoudende warme weer zijn de bermen langs de Nederlandse spoorbanen kurkdroog en makkelijk vatbaar voor brand.

Door gelijkmatig te remmen proberen Railion-machinisten het ontstaan van bermbranden - als gevolg van vonkvorming bij het remmen - zoveel mogelijk tegen te gaan. ProRail probeert op haar beurt goederentreinen zoveel mogelijk een groene golf te geven, zodat afremmen voor niet-commerciële tussenstops beperkt blijft.

Railion Nederland N.V. is Nederlands grootste railtransportbedrijf en behoort tot de Stinnes groep.

bron:Prorail&Raillion