Na de ongevallen in juni jongstleden en afgelopen maandag is ProRail begonnen met een omvangrijk onderzoek naar de toedracht van de ontsporingen in Amsterdam. Bij de ongevallen in juni kantelden twee maal goederenwagons en deze week ontspoorde een personentrein. ProRail doet bij treinongevallen altijd een eigen onderzoek om met name aspecten te onderzoeken die voor ProRail van belang zijn. Dat is de ligging van rails en wissels en data uit verkeersleidingsystemen.

 

Bij dergelijke ongevallen stelt de Inspectie van Verkeer en Waterstaat (divisie Rail) altijd een onderzoek in naar de oorzaak en dit onderzoek wordt naar verwachting eind augustus afgerond. Los van het onderzoek van IVW en het eigen onderzoek van ProRail kan ProRail op dit moment niet ingaan op de oorzaken van de ongevallen omdat nog niet alle gegevens bekend en geanalyseerd zijn.

De afgelopen dagen is door de voorzitter van Rover in zijn persoonlijke column in Spits gesteld dat ´er iets mis is met de sporen in Amsterdam'. ProRail vindt deze uitspraken in dit stadium voorbarig zolang niet helder is vastgesteld wat de ontsporingen heeft veroorzaakt. Tevens heeft de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid afgelopen week een mogelijke vermoeden genoemd voor het eerste ongeval dat in ieder geval niet wijst in de richting van falende spoorinfra. ProRail hecht aan zuiverheid en volledigheid en geeft daarom geen commentaar totdat het onderzoek van IVW is afgerond en gepresenteerd.

bron: ProRail