De Nederlandse Unix Gebruikersgroep heeft het initiatief genomen voor een kritische open brief aan de Stichting Brein. De stichting Brein zegt in diverse publicaties (waaronder de recente folder 'piraterij op de werkplek') ten onrechte dat het kopiëren van software verboden is.

Daarbij wordt geen melding gemaakt van het feit dat kopiëren bij open source software juist wel expliciet is toegestaan. Brein lijkt hierdoor grote open source projecten als Linux en OpenOffice.org in een illegaal licht te plaatsen.
De brief is ondertekend door vertegenwoordigers van open source software en door bedrijven, burger- en consumentenorganisaties die een groot publiek belang zien in het bestaan van dit soort software. Tot de ondertekenaars behoren hcc, consumentenbond, Bits of Freedom en XS4ALL.
Over de NLUUG
De NLUUG is de vereniging van professionele Unix gebruikers in Nederland. De primaire doelstelling van de NLUUG is het bevorderen van het gebruik van Unix in professionele omgevingen.
 
bron:NLUUG