De World Alliance of Reformed Churches (WARC) en de Reformed Ecumenical Council (REC) zijn van plan te fuseren.  Het nieuwe orgaan krijgt de naam World Reformed Communion (WRC). Dat hebben de voorzitters van beide organisaties bekendgemaakt.
Tot februari 2007 kunnen de lidkerken op het fusievoorstel reageren. Het proces tot oprichting van de World Reformed Communion wordt daarna in gang gezet. Uiteindelijk moeten beide algemene vergaderingen met de fusie instemmen.

Het fusievoorstel komt voort uit een gezamenlijke vergadering in het Amerikaanse Grand Rapids. Delegaties van de WARC en de REC voerden daar 31 januari en 1 februari 2006 intensieve gesprekken. 'Wij geloven dat dit nieuwe, verenigde orgaan de brede oecumenische beweging tot zegen zal zijn', schreven Douwe Visser, voorzitter van de REC en Clifton Kirkpatrick, voorzitter van de WARC en in een gezamenlijke verklaring, gedateerd 2 februari 2006.
De WARC zetelt in Genève en vertegenwoordigt 75 miljoen christenen in 218 lidkerken uit 107 landen. De REC is in Michigan (VS) gevestigd en vertegenwoordigt 12 miljoen mensen in 40 kerken. Van beide organisaties zijn 27 kerken lid.  Zij hebben sinds 1998 intensief contact hebben. Het nieuwe orgaan, de WRC,  zal meer dan 80 miljoen protestanten gaan vertegenwoordigen.
 
bron:PKN