Diaken Riet Voordendag (60) uit Wijchen is tijdens de uitoefening van haar ambt gearresteerd. Zij was op 9 februari jl. aanwezig bij de uitzetting van een Afghaans gezin in Grave en moet op 10 mei aanstaande voorkomen bij de politierechter. Diaken Riet Voordendag stond de Afghaanse asielzoekersfamilie Sarwari bij tijdens hun uitzetting uit het asielzoekerscentrum in Grave. Met dit gezin had zij voor het eerst contact toen het nog in het asielzoekerscentrum in Wijchen verbleef. Nadat de familie werd overgeplaatst naar het asielzoekerscentrum in Grave (Noord-Brabant) bleef ze contact houden. Het was voor haar en voor vele andere vrijwilligers een tegenvaller dat het gezin uit het asielzoekerscentrum gezet zou worden, aangezien het legaal in ons land verbleef. Aan de vooravond van de uitzetting, op 8 februari, had diaken Riet Voordendag nog een lang gesprek met de loco-burgemeester van Grave en een ambtenaar. Bij het afscheid vroegen de heren aan Riet: “je bent er toch wel bij, morgen?”

Gearresteerd
Riet Voordendag was erbij, en ook twee predikanten en een groot aantal al dan niet kerkelijke vrijwilligers. Riet Voordendag verbleef bij de asielzoekers op hun kamer. De andere vrijwilligers en de predikanten van de Protestantse Kerk stonden in de gang. Zij werden drie maal door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de vreemdelingenpolitie gesommeerd te vertrekken. Een deel van hen deed dit, anderen niet. Degenen die niet gingen, werden een voor een afgevoerd en voor een deel gearresteerd. Onder hen waren kerkelijke vrijwilligers en ambtsdragers. In busjes werden ze afgevoerd.
Gedagvaard
Ook Riet Voordendag, die met het gezin en enkele anderen in een kamer verblijft, wordt door het COA gesommeerd te vertrekken. Het gezelschap besluit hier gehoor aan te geven. In de gang echter worden ze volgens eigen zeggen direct opgepakt. De vrijwilligers worden gescheiden van de asielzoekers. Riet Voordendag vraagt of ze de schoolgaande kinderen van de Afghaanse asielzoekers mag zoeken. Dit wordt toegestaan. Als de familie bijeen is, wil Riet helpen met de bagage, maar dat mag niet. Hierop wordt ze gearresteerd en met een busje naar een politiecel in Uden gebracht. Zes uur wordt ze vastgehouden. Nadat een proces-verbaal is opgemaakt wordt ze samen met de vrijwilligers vrijgelaten. Riet Voordendag mag vervolgens kiezen: of ze betaalt of haar zaak komt voor. Omdat ze principieel vindt dat ze ten onrechte is gearresteerd, laat ze haar zaak voorkomen. Ze is gedagvaard op woensdagochtend 10 mei bij de politierechter in Boxmeer. De aanklacht luidt: lokaalvredebreuk en het niet opvolgen van een ambtelijk bevel.Riet Voordendag stelt dat ze dit bevel niet heeft gekregen. Ze was als diaken in het asielzoekerscentrum aanwezig toen het nodig was, merkt ze op.

Na het gezin Sarwari, is ook een Armeens gezin uitgezet, van wie de man ernstig hartpatiënt is. Het laatste nieuws is dat dit gezin naar de noodopvang in Appingedam gaat. De diaconieën van Wijchen en Grave waren hierbij present. En ze zullen erbij zijn als een mevrouw van 82 jaar volgende week op straat dreigt te worden gezet. Dit kunnen ze echter niet alleen, daarvoor – zo merken ze op – hebben ze Gods kracht nodig. Riet Voordendag heeft nadrukkelijk gevraag om hen te gedenken in uw voorbeden. Zij vraagt in de eerste plaats voorbede voor de situatie van asielzoekers, maar ook voor alle vrijwilligers, onder wie diakenen, die asielzoekers terzijde staan. 
bron:Kerkinactie