Minister Verdonk zou meer clementie moeten hebben met ernstig zieke asielzoekers die volgens de geldende regels ons land moeten verlaten. Dat blijkt uit een brief die scriba dr. Bas Plaisier namens de Protestantse Kerk in Nederland heeft geschreven aan minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie. Aanleiding voor de brief is de dreigende uitzetting van de gehandicapte peuter Casey Ebot uit Wijchen.

Casey Ebot is anderhalf jaar en is de zoon van Sally Manga Ebot uit Kameroen. Toen zij als vluchtelinge in Nederland aankwam, bleek zij onvrijwillig zwanger te zijn van een tweeling. Bij de geboorte in het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen bleek Casey een open ruggetje te hebben. Sindsdien ontvangt hij intensieve medische zorg. Sally heeft met de kinderen in asielzoekerscentra in Wijchen en Nijmegen gewoond, maar verblijft het meest bij een gastgezin in Wijchen dat hen als pleegkinderen beschouwt. Begin september 2005 heeft Sally te horen gekregen dat zij en haar kinderen binnen vier weken het land moeten verlaten. Duidelijk is dat Casey in Afrika niet de medische zorg kan krijgen die hij nodig heeft en daarmee in acuut levensgevaar dreigt te komen.

Website
De protestantse gemeente Wijchen, Leur en Batenburg heeft zich het lot van de familie Ebot aangetrokken en stelt alles in het werk om uitzetting van moeder Sally en haar twee kinderen te voorkomen. Ze hebben onder meer een website gelanceerd ( http://www.caseymoetblijven.nl/ ) om aandacht te vragen voor hun situatie.

Oproep
Volgens de scriba van de Protestantse Kerk, dr. Bas Plaisier, is de situatie van Casey Ebot geen uitzondering. "Wekelijks bereiken ons berichten uit onze achterban waarin zij te kennen geven zich ernstige zorgen te maken over de afwijzing van asielverzoeken (van) mensen die lichamelijk of geestelijk ernstig ziek zijn", zo schrijft hij aan minister Verdonk. Plaisier roept de minister op om ten aanzien van deze groep asielzoekers "anders te beschikken, zodat zij niet door teruggestuurd te worden zullen sterven aan ziekten die zij in Nederland kunnen overleven."

bron:PKN