Van 12 tot en met 26 juli is de Protestantse Kerk in Nederland gastvrouw van de assemblee van de Reformed Ecumenical Council. De ruim 125 gedelegeerden uit de 39 lidkerken komen dan bijeen in Utrecht. Het thema van de assemblee is een tekst uit het evangelie naar Mattheà¼s: "Ik ben met jullie - alle dagen" (I'll be with you always").

Ontmoetingsplaats
De Reformed Ecumenical Council is een raad van op dit moment 39 kerken uit 25 landen. De REC verbindt ruim 10 miljoen christenen uit verschillende werelddelen. De raad is in 1946 - toen nog als synode - opgericht, onder meer door de Gereformeerde Kerken in Nederland. De raad wil een ontmoetingsplaats zijn voor kerken wereldwijd die zich verbonden voelen met de gereformeerde traditie. De vierjaarlijkse assemblee is daarvoor een van de belangrijkste activiteiten. De REC kent daarnaast een opleidingsprogramma voor jonge predikanten en jeugdwerkers. Voor de onderlinge communicatie tussen de lidkerken zijn de website (www.recweb.org), het theologische tijdschrift Focus en de nieuwsbrief REC News Exchange van belang. Ook beheert de REC een boekenfonds, waarmee theologische opleidingen van lidkerken in ontwikkelingslanden op een goedkope manier aan theologische literatuur kunnen komen.

Hoofdthema's
De agenda van de Assemblee die in Utrecht wordt gehouden, kent een gevarieerd aantal onderwerpen. Hoofdthema's zijn religieus pluralisme, de verhouding tussen kerk en staat, de verhouding tot de rooms-katholieke kerk en de postie van de GOR temidden van andere oecumenische verbanden als de (veel grotere) World Alliance of Reformed Churches (WARC). Namens de WARC zal algemeen secretaris dr. Setri Nyomi het grootste deel van de assemblee bijwonen.

Nederlandse delegatie
De Protestantse Kerk is als opvolger van de Gereformeerde Kerken in Nederland sinds mei 2004 lid van de Reformed Ecumenical Council. De Protestantse Kerk is met een delegatie van tien personen aanwezig op de assemblee
 
bron:PKN