Het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland heeft geschokt gereageerd op de dood van frà¨re Roger Schutz, oprichter van de oecumenische religieuze gemeenschap Taizà©. Frà¨re Roger werd op dinsdag 16 augustus tijdens een avonddienst in Taizà© aangevallen door een vrouw met een mes, waarna hij diezelfde avond in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleed.

Volgens het moderamen van de Protestantse Kerk is Schutz er op een bijzondere wijze in geslaagd om het christelijke geloof en de christelijke spiritualiteit over te brengen op jongeren uit zowel de protestantse als de rooms-katholieke traditie. Daarmee speelt de Taizà©-beweging tegelijk een belangrijke rol in het concreet maken van de oecumene, aldus het moderamen.

De dood van frà¨re Roger Schutz, die negentig jaar werd, is een groot verlies voor de gemeenschap van Taizà©. De communiteit trekt grote groepen mensen van verschillende kerkelijke herkomst, vooral jongeren, die er bijeenkomen voor bezinning en gebed. Jaarlijks brengen ongeveer 200.000 jongeren, waaronder veel Nederlanders, een bezoek aan Taizà©.

De van oorsprong Zwitserse protestant Roger Schutz richtte de Taizà©-gemeenschap in 1940 op. Er wonen momenteel protestantse en rooms-katholieke broeders uit meer dan twintig landen. De liturgie die de communiteit hanteert, heeft veel raakvlakken met de protestantse traditie.

Taizà© was en is van groot belang voor de oecumene. De kennismaking en de gesprekken met andere gelovigen hebben voor velen een extra impuls betekend voor het eigen geloofsleven. Schutz is vooral van grote betekenis geweest voor jongeren, ook in Nederland. Zijn oecumenische idealen maakten veel indruk op hen. In veel Nederlandse kerkelijke gemeenten worden regelmatig goed bezochte bijeenkomsten gehouden die geïnspireerd zijn op de liturgie van Taizà©.

Frà¨re Roger was persoonlijk zeer betrokken bij de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland, die in 2004 haar beslag kreeg. De Protestantse Kerk in Nederland houdt zijn nagedachtenis in ere. 

bron:PKN