Het moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk was volledig op de hoogte van alle details van de overeenkomst die het op 31 augustus 2004 sloot met de Protestantse Kerk in Nederland over de naamvoering van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) en haar gemeenten. De beschuldiging dat het moderamen van de Protestantse Kerk de tekst op het laatste moment heeft gewijzigd en daarmee de HHK heeft misleid, mist iedere grond en moet daarom publiekelijk worden teruggenomen. Dat schrijft het moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland vandaag in een brief aan de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk.

Rechtsopvolger
In de overeenkomst van 31 augustus 2004 kwamen de twee kerkgenootschappen onder meer overeen dat de herstelden, die zich van de Protestantse Kerk in Nederland hebben afgescheiden, in de naamgeving van kerk en gemeenten geen gebruik zouden maken van de combinatie Nederlands en Hervormd. De Protestantse Kerk in Nederland heeft hier belang bij, als rechtsopvolger van de Nederlandse Hervormde Kerk. Doordat de Protestantse Kerk (naast protestantse en lutherse gemeenten en gereformeerde kerken) nog steeds hervormde gemeenten telt, levert een vergelijkbare benaming door (gemeenten van) de Hersteld Hervormde Kerk verwarring op.
Cruciaal zinnetje
Aanleiding voor de brief van 8 mei zijn de uitspraken van en namens het moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk gedaan tijdens en na een kort geding op 24 april jl. In het kort geding eist de Protestantse Kerk van de HHK dat zij zich houdt aan de overeenkomst die beide partijen in augustus 2004 hebben gesloten. Tijdens het kort geding van 24 april beschuldigde de advocaat van de herstelden de Protestantse Kerk ervan “zomaar – zonder dat aan je gesprekspartner te laten weten – een uiterst cruciaal zinnetje aan de tekst” te hebben toegevoegd. Het gewraakte zinnetje betreft de overweging dat de Generale Synode van de HHK op 27 augustus 2004 met de inhoud van de overeenkomst heeft ingestemd.
Zorgvuldig overleg
In de brief van 8 mei jl. toont het moderamen van de Protestantse Kerk aan dat er over de uiteindelijke tekst zorgvuldig is overlegd met de toenmalige scriba van de HHK, ds. R. van Kooten. Ook wijst het moderamen op een brief aan de HHK van december 2004, waarin zij nadrukkelijk gewezen wordt op de instemming van haar synode met de overeenkomst. Nadien heeft het moderamen van de HHK op geen enkele manier aangegeven door deze passage verrast te zijn. “Hoe is het dan mogelijk dat u nu stelt dat u niet van deze overweging wist en dat wij deze zinsnede ‘erin gefrutseld hadden’?”, aldus de brief.
Waarheid
Volgens het moderamen hebben de onterechte beschuldigingen van de Hersteld Hervormde Kerk de integriteit van het moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland aangetast. “Wij staan er (…) op dat u de publiekelijk genoemde beschuldigingen terugneemt en het publiek naar waarheid informeert”, aldus de brief van het moderamen.
bron:PKN