De Protestantse Kerk in Nederland is zeer verheugd over de toekenning van het CBF-Keur aan de Dienstenorganisatie van de kerk. Het Centraal Bureau Fondswerving maakte de toekenning vandaag bekend. Het CBF-Keur wordt verleend aan instellingen die hebben aangetoond op een verantwoorde manier om te gaan met de giften die aan hen worden toevertrouwd. Voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland(PKN) is het CBF-Keur op de eerste plaats van belang voor het werk van Kerkinactie. De PKN is ontstaan uit de fusie van de Nederlands Hervormde, de Gereformeer en de Luthersche Kerken in Nederland.

Onder de naam Kerkinactie voert de Protestantse Kerk activiteiten uit op het gebied van noodhulp en missionair en diaconaal werk in binnen- en buitenland. In 2004 werd voor dat werk 41,3 miljoen euro bijeengebracht. Volgens de algemeen directeur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, Haaije Feenstra, is het evident dat het keurmerk voor andere onderdelen van de organisatie eveneens relevant is: "Ook voor bijvoorbeeld jeugdwerk werven we fondsen. Het CBF-keur laat aan de gevers zien dat dat op verantwoorde wijze gebeurt."

Om het CBF-Keur te verkrijgen, moet een organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo stelt het CBF eisen aan de beleidsplanning en de financiële verslaglegging. Ook schrijft het CBF voor dat een organisatie die het keurmerk wil ontvangen niet meer dan 25% van haar uitgaven mag besteden aan fondsenwerving. Kerkinactie voldoet al jaren aan deze eis. Zo was het kostenpercentage over 2004 slechts 9% procent.

Voordelen
Naast de bevestiging van een verantwoorde omgang met ontvangen giften, heeft het CBF-Keur een aantal andere voordelen voor Kerkinactie, zo geeft waarnemend hoofd buitenland, Rommie Nauta aan: "Bijvoorbeeld bij grote media-acties kunnen wij nu ook profiteren van de gebruikelijke kortingen voor organisaties met CBF-Keur. En ook in samenwerking met maatschappelijke organisaties merk je dat vaak naar het CBF-Keur gevraagd wordt - het is prettig dat we daar nu positief op kunnen antwoorden."

Kerkinactie en de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk hebben geruime tijd moeten wachten op de mogelijkheid het CBF-keurmerk te verwerven. Omdat zij juridisch gezien onderdeel zijn van de Protestantse Kerk in Nederland, was het verkrijgen van het keurmerk lange tijd niet mogelijk - de regels van het CBF schrijven namelijk voor dat het keurmerk uitsluitend kan worden toegekend aan verenigingen en stichtingen. In het kader van het reglement CBF-Keur wordt de Dienstenorganisatie nu beschouwd als een rechtspersoon die te vergelijken is met een stichting.

Het CBF-Keur voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk / Kerkinactie geldt voor een periode van vijf jaar. Jaarlijks vindt toetsing plaats.

bron:PKN