De Commissie van Bijzondere Zorg voor hervormde gemeenten binnen de Protestantse Kerk heeft een voorziening getroffen voor de hersteld hervormde gemeente Eben-Haëzer in Vianen. De kleine synode van de Protestantse Kerk heeft op 14 oktober met de voorziening ingestemd.

De voorziening houdt onder meer in dat aan de hersteld hervormde gemeente Eben-Haëzer het kerkgebouw wordt toegewezen dat eigendom is van de hervormde wijkgemeente met dezelfde naam. Bijna alle leden van deze gemeente zijn bij de totstandkoming van de Protestantse Kerk (1 mei 2004) overgegaan naar de Hersteld Hervormde Kerk, waardoor zij de zeggenschap over hun kerkgebouw en andere bezittingen opgaven.

Constructief overleg
De Commissie van Bijzondere Zorg heeft de afgelopen maanden in een constructief overleg met de kerkenraad van de hersteld hervormde gemeente tot overeenstemming kunnen komen over de overdracht van de bezittingen. De gemeente Eben-Haëzer was voor de totstandkoming van de Protestantse Kerk een zogenoemde buitengewone wijkgemeente binnen de Nederlandse Hervormde Kerk.

Een voorziening als nu getroffen, is mogelijk wanneer een aanzienlijk deel van de leden en of ambtsdragers van een hervormde gemeente ervoor heeft gekozen om over te gaan tot de vorming van een nieuw kerkgenootschap buiten de Protestantse Kerk in Nederland. De Commissie van bijzondere zorg kan dan een voorziening treffen met het oog op het komen tot een nieuw kerkelijk leven van betrokkenen.

Ruime meerderheid
Volgens de voorzitter van de Commissie van Bijzondere Zorg, ds. G.J. Wisgerhof, heeft een zeer ruime meerderheid van de 160 leden tellende gemeente Eben-Haëzer te kennen gegeven niet langer lid te willen zijn van de Protestantse Kerk in Nederland. Bij de volledige overdracht speelt bovendien een rol dat de belangen van de (centrale) hervormde gemeente in Vianen niet geschaad worden, "omdat de wijkgemeente van bijzondere aard al een afgezonderd bestaan leidde", aldus de voorziening. Ook is er op hetzelfde grondgebied een protestantse gemeente (in wording).

Ontvlechting ledenbestanden
Volgens ds. Wisgerhof ligt het in de lijn van de verwachting dat de Commissie van Bijzondere Zorg de komende maanden meer voorzieningen zal kunnen vaststellen. "Met een aantal gemeenten voeren we nu goede gesprekken over de mogelijkheid om kerkgebouwen of andere bezittingen toe te wijzen aan gemeenten die behoren tot de Hersteld Hervormde Kerk. Voorwaarde is altijd dat we het met de herstelde gemeente eens kunnen worden over de zogenoemde ontvlechting van de ledenbestanden. Een voorziening komt pas in zicht als duidelijk is welke leden bij welke kerk willen horen."

Maatwerk
"Uiteindelijk zal elke voorziening maatwerk zijn", zo geeft Wisgerhof aan. Allereerst heeft de commissie tot taak te zorgen voor de gemeenteleden die binnen de Protestantse Kerk willen blijven. De voorziening voor de hersteld hervormden wordt getroffen met inachtneming van de omstandigheden ter plaatse en onverminderd de belangen van de gemeente die binnen de Protestantse Kerk blijft.

bron:PKN