Er komt een protocol met daarin aanwijzingen hoe te handelen in situaties waarbij mogelijk sprake is van een illegale adoptie. In de regel zal een kind, ook als er een rechterlijke procedure aanhangig is, zo snel mogelijk in een neutraal pleeggezin moeten worden geplaatst. Dit teneinde te voorkomen dat tussen het kind en de pleegouders door tijdsverloop een band ontstaat die te kwalificeren is als 'family life' en als het ware de feiten in plaats van het recht de uitkomst gaan bepalen.

Het protocol zal worden opgesteld met de betrokken organisaties, Raad voor de Kinderbescherming, Interprovinciaal Overleg en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dit schrijft minister Donner van Justitie in antwoorden op Kamervragen over de uitspraak in de zaak baby Donna.

De minister geeft in de brief verder aan dat het Nederlandse wensouderpaar heeft gehandeld in strijd met de geldende regels op het gebied van adoptie. De voorgeschreven procedures zijn omzeild. Maar tegelijkertijd erkent de minister dat er inmiddels een rechterlijke uitspraak ligt, waarin de rechter heeft vastgesteld dat er een als 'family life' te kwalificeren band is ontstaan tussen baby Donna en de Nederlandse pleegouders. En gelet op de jurisprudentie van het Europese Hof inzake de Rechten van de Mens, kan een dergelijke band niet zomaar worden verbroken en kan dus ook niet zonder meer sprake zijn van een plaatsing van het kind in België.

bron:MinJus