Het UWV gaat voor de beoordeling van arbeidsongeschiktheid met protocollen werken. Dit moet de beoordelingen eenduidiger maken. De Gezondheidsraad ontwikkelt de protocollen, op verzoek van minister De Geus (SZW). Minister De Geus heeft hiervoor een ministeriële regeling naar de Tweede Kamer  gestuurd.

De zogeheten verzekeringsgeneeskundige protocollen helpen artsen bij de beoordeling van bepaalde diagnoses. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag welke mogelijkheden iemand in de toekomst heeft om te werken. De Gezondheidsraad heeft al twee protocollen gemaakt: over lage rugpijn en over hartinfarcten. In 2006 publiceert de Raad tien nieuwe protocollen.

De Gezondheidsraad ontwikkelt hierbij ook 'mediprudentie'. Dat gebeurt op basis van casusbeschrijvingen met beargumenteerde beoordelingen. Deze worden als voorbeeldgevallen bij de protocollen gevoegd.

WIA
De protocollen zijn ontwikkeld voor de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze opvolger van de WAO gaat in op 1 januari 2006.

bron:VWS