De rechtbank te Utrecht heeft vandaag in kort geding het gevraagde publicatieverbod van het binnenkort te verschijnen boek over Andrà© Hazes afgewezen. De ex-vrouw van Hazes moet zich enige publiciteit laten welgevallen alleen al omdat zij in het verleden met Andrà© Hazes gehuwd is geweest en het hier om een biografie gaat.

Aangezien verder met betrekking tot de inhoud van de publicatie niet kan worden vastgesteld dat deze onrechtmatig is jegens haar en/of haar gezin, wordt het publicatieverbod afgewezen.

bron:Rechtbank Utrecht