Minister Donner van Justitie heeft het startsein gegeven voor een gezamenlijke cameranetwerk van overheid en bedrijfsleven op Schiphol. Hij deed dit tijdens een bijeenkomst van het platform Beveiliging en Publieke Veiligheid Schiphol (BPVS). Het netwerk ondersteunt de gezamelijke en geïntegreerde aanpak van de veiligheid en beveiliging op Schiphol. Publieke en private partners maken hierbij gebruik van dezelfde middelen en techniek, ieder voor de eigen specifieke doelen en verantwoordelijkheden. Dit betekent in de praktijk dat dankzij geavanceerde cameratechnieken, detectiesystemen en alarmmeldingende beeldsignalen voor observatie en signalering en opvolging door alle partijen kunnen worden benut. Voor dit gezamenlijke netwerk, door overheid en het bedrijfsleven te financieren, is voor de eerste fase 8 miljoen euro beschikbaar.
Het platform BPVS komt voort uit de aanbevelingen in het rapport van de Commissie Toegangsbeheer Schiphol (Cie. Oord). Hierin bepleitte de commissie een gezamenlijke en geïntegreerde aanpak om de strijd tegen terrorisme, georganiseerde criminaliteit en illegale immigratie structureel te beheersen. Doel daarbij was niet alleen een constante beveiligingskwaliteit rekeninghoudend met de uitvoerbaarheid en de betaalbaarhheid maken van die beveiligingsmaatregelen. Sinds eind 2005 werken alle betrokken partijen; Amsterdam Airport Schiphol, KMar, Douane, AIVD, Ministerie van Verkeer & Waterstaat, minister van V&I, het Openbaar Ministerie, politie, KLM en andere luchtvaartmaatschappijen en de NCTb daartoe samen. Schiphol is met zijn meer dan 60.000 werknemers, tot 160.000 passagiers per dag en duizenden tonnen vracht een 24-uurs bedrijf waar vele partijen betrokken bij de beveiliging en veiligheid. Door een integrale aanpak wordt de beveiligingsketen versterkt en wordt hiermee voor alle partijen een kwaliteits- en efficiencyslag gerealiseerd.

bron:EZ