Op 9 september 2005 opent de nieuwe multifunctionele accommodatie op het Schermereiland in Alkmaar haar deuren. Het Schermereiland is een van de drie stadsvernieuwingsgebieden in Alkmaar. In dit nieuwe gebouw zijn de basisschool, het buurthuis en de peuterspeelzaal als brede school ondergebracht. Op de twee verdiepingen daarboven zijn appartementen gesitueerd en vier appartementen bevinden zich op de begane grond naast de brede school. Uniek is de publiek - private samenwerking in de ontwerpfase: de verschillende gebruikers hebben samen nagedacht over het ontwerp.

Hoe kun je optimaal gebruik maken van elkaars ruimtes? Dat was de vraag die centraal stond bij het ontwerp van de voorziening. Daarvoor is veel overleg geweest tussen gemeente, woningbouwvereniging Kennemerwonen en de hoofdgebruikers: school, buurthuis en peuterspeelzaal. De reeds bestaande samenwerking tussen de gebruikers is hierbij het uitgangspunt geweest. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat het buurthuis in het nieuwe gebouw over een twee keer ruimere ´grote zaal' zal kunnen beschikken: de speelzaal van de school kan door de flexibele wanden bij de ruimte van het buurthuis betrokken worden.

Jarenlange samenwerking
Maar niet alleen over het ontwerp is veel overleg geweest, maar vooral ook over de inhoudelijke samenwerking. De samenwerking in de brede school tussen de verschillende partners is niet van vandaag of morgen. Al in juni 2000 formuleerden school, ouderraad, wijkraad, Stichting Schermereiland, SKOA en Kern8 een visie op de brede school. Hiervoor ontvingen zij in 2001 de ´startkwalificatie brede school' van de Gemeente Alkmaar. In de jaren die daarop volgden werd de samenwerking verder vormgegeven, onder meer in de realisering en ontwikkeling van naschoolse activiteiten, de samenwerking tussen basisschool en peuterspeelzaal en de versterking van de relatie school en buurt.

Activiteiten na school
De samenwerkende partners in de brede school vinden het belangrijk dat er na schooltijd leuke activiteiten voor kinderen te doen zijn in de buurt. Daarnaast wordt ook belang gehecht aan activiteiten die het reguliere leren op school ondersteunen. De school kiest daarbij met name voor activiteiten op het gebied van natuur, techniek & constructie en muziek & drama. In het nieuwe schooljaar worden extra activiteiten georganiseerd, zowel voor kinderen van de school als voor andere kinderen van het Schermereiland.

Ook in de nieuwe setting is een grote wens van het buurthuis opnieuw gerealiseerd; het handhaven van de tienerkelder. Het bestuur van het buurthuis heeft zich daar sterk voor gemaakt omdat zij gezien de aard en de samenstelling van de buurt een eigen plek voor tieners noodzakelijk achten.

Actief in de buurt
De inzet van de brede school partners is verder om kinderen actief te betrekken bij wat er in hun buurt gebeurt. Zo hebben kinderen, ondersteund door de wijkraad, actief meegedacht over de inrichting van de buitenruimte. Ze hebben meegewerkt aan het mooier maken van hun buurt, door het beschilderen van panelen voor dichtgetimmerde huizen en door een muurschildering op de school, waarop zij hun ideale wijk verbeeldden. Voor de aankleding van het nieuwe gebouw zijn kinderen van basisschool en peuterspeelzaal bezig om, onder leiding van een kunstenares, objecten te vervaardigen.

Positieve ontwikkeling
Het uitgangspunt van het concept brede school, is dat via de lagere school binding is met de eigen buurt en wijk. Deze samenhang maakt dat het rustiger en beter is voor kinderen à©n ouders. De band tussen school en buurt op het Schermereiland is van oudsher sterk. Uit een vraagonderzoek begin dit jaar blijkt dat ook veel nieuwe bewoners zich actief voor de buurt en voor de brede school willen inzetten. Een positieve ontwikkeling voor het komende jaar, waarin er alles aan gedaan zal worden de brede school zich te laten ontwikkelen tot een centrum in de buurt waar van alles te doen is en waar oude en nieuwe bewoners elkaar kunnen leren kennen en ontmoeten.

Beschermde woonvorm
De appartementen worden deels bewoond door senioren en deels door bewoners van Stichting de Waerden, een beschermde woonvorm voor (licht) verstandelijk gehandicapten. De bewoners hoeven slechts de lift of de trap naar beneden te nemen om gebruik te kunnen maken van de voorzieningen in het buurthuis.

Bijzondere financiering
Een groot gedeelte van de kosten van het bijzondere gebouw zijn betaald uit de opbrengst van de verkoop van het Alkmaarse kabelnet aan UPC. De miljoenenen die die verkoop opbracht zijn in een fonds gestopt waaruit bijzondere projecten in de stad worden betaald. Gemeente en woningcorporaties beheren dat fonds gezamelijk.

bron:Gemeente Alkmaar