Wouter Bos heeft de Beterbegroting van de PvdA gepresenteerd. In de Beterbegroting laat de PvdA zien dat de economie en de werkgelegenheid er in 2006 beter voor zouden staan als de PvdA het voor het zeggen heeft. Ook laat de PvdA zien dat het mogelijk is om de lasten eerlijker te verdelen. Dit alles blijkt mogelijk zonder dat het financieringstekort oploopt. 

De PvdA vindt een betaalbaar zorgstelsel voor iedereen noodzakelijk. Daarom wil de PvdA een nominale ziektekostenpremie van maximaal 400 euro. Daarmee wijkt de PvdA af van het kabinet dat een zorgpremie wil van minimaal 1100 euro. Met het PvdA-voorstel wordt een bureaucratisch monster voorkomen. Het maakt de ingewikkelde compensatie overbodig waarbij 6 miljoen mensen toeslagen krijgen en honderden extra ambtenaren moeten worden aangenomen.

Het kabinet heeft de kinderopvang voor veel ouders onbetaalbaar gemaakt. Dat heeft ook te maken met het feit dat steeds meer werkgevers het laten afweten. Daarom wil de PvdA dat de kinderopvang een basisvoorziening wordt. De werkgeversbijdrage moet worden afgeschaft en de kosten voor ouders moeten worden gehalveerd. Zo maakt de PvdA het voor vaders en moeders lonend om te blijven werken. Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker om vaders en moeders in dienst te nemen.

Het kabinet Balkenende heeft er voor gezorgd dat de Nederlandse economie in de Europese achterhoede terecht is gekomen. De werkgelegenheid is de laatste jaren sterk teruggelopen. De PvdA wil de werkgelegenheid stimuleren door een werkbonus (belastingkorting) van à¢?¬ 500 in te voeren voor werkenden die minder wordt naarmate je meer verdient. Ook wil de PvdA het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in dienst te nemen door werkgeverspremies te verlagen. Voor jongeren met een minimumloon zouden deze zelfs geheel moeten verdwijnen.

In de Beterbegroting wordt 435 miljoen euro extra uitgetrokken voor onderwijs. Meer leraren moeten zorgen voor minder schoolverlaters. Ook wil de PvdA geld uittrekken om de schoolkosten voor ouders te verminderen; denk daarbij aan de hoge kosten van schoolboeken.

Enkele hoofdpunten van de Beterbegroting:

Nominale zorgpremie van à¢?¬ 400,- in plaats van  à¢?¬ 1100,-
Alle bezuinigingen op de huursubsidie terugdraaien
Een werkbonus van à¢?¬ 500,- voor werknemers
Kinderopvang wordt basisvoorziening zonder werkgeversbijdrage
Een goedkopere en effectievere oplossing voor de WAO:  werken voor WAO'ers aantrekkelijker maken en effectieve regelingen behouden
à¢?¬ 435 miljoen voor onderwijs
Extra geld naar schuldhulpverlening
Betaalbare schoolboeken door boekenfondsen op alle scholen
à¢?¬ 200 miljoen voor innovatief openbaar vervoer
à¢?¬ 150 miljoen voor verpleeghuiszorg
à¢?¬ 330 miljoen voor bouwen van woningen en stadsvernieuwing
Afzien van Joint Strike Fighter, opbrengst à¢?¬ 126 miljoen
Beperking te royale belastingvoordelen bij pensioenopbouw
 
bron:PvdA