De Partij van de Arbeid wil vrouwen die gestudeerd hebben en
niet werken, een deel van de kosten van hun opleiding laten terugbetalen. Op die manier worden ze gestimuleerd aan de slag te gaan. Dit voorstel doet Sharon Dijksma, vice-voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, in een interview met het VNO-NCW-opinieblad Forum.

'Een hoogopgeleide vrouw die er voor kiest om thuis te blijven en om niet te werken: dat is kapitaalvernietiging', zegt Dijksma. 'Je geniet op kosten van de samenleving een dure opleiding, die kennis mag je niet straffeloos weggooien.' Een boete voor niet-werkende moeders is volgens de parlementariër een logisch uitvloeisel van het PvdA-plan om een 'leenstelsel' in te voeren, waarin studenten afhankelijk van wat ze verdienen, geld terugbetalen. 'Kiest iemand ervoor om niet te werken, dan moet er wel degelijk worden terugbetaald.'

Dijksma vindt dat werkgevers en vakbonden meer moeten gaan samenwerken. 'Het moet eens ophouden dat bonden en werkgevers zo keihard tegenover elkaar staan.' Ze bepleit een nieuwe centraal akkoord 'waarin van vakbonden loonmatiging gevraagd zal worden en waarin werkgevers meer mogelijkheden moeten bieden voor het combineren van arbeid en zorg.'
 
bron:VNO-NCW