De PvdA is zeer bezorgd over de mondiale verspreiding van het vogelpestvirus, dat nu ook in Rusland en Kazachstan is opgedoken. Woordvoerder Harm Evert Waalkens wil echter geen onmiddellijke ´ophokplicht' voor alle pluimvee. Dit leidt immers tot ernstige welzijnsproblemen voor de dieren. Waalkens: 'Ook is het niet zeker of de maatregel echt nodig is. Daarom wil ik het advies van de deskundigencommissie afwachten. Hiervoor is voldoende tijd.' 

Na het uitbreken van de vogelpest in Rusland en Kazachstan is een kamermeerderheid van CDA, VVD en LPF voor een onmiddellijke ´ophokplicht'; het verplicht binnenhouden van kippen, eenden en ander pluimvee. Volgens de partijen moet het pluimvee naar binnen omdat door de kou de vogeltrek eerder zou kunnen beginnen en de kans op besmetting door trekvogels veel groter zou zijn.         
                                       
Waalkens sluit niet uit dat er een specifiek ophokplicht moet komen, maar is tegen een onmiddellijke ophokplicht voor alle pluimdieren, inclusief hobbydieren, omdat een dergelijke maatregel leidt tot ernstige welzijnsproblemen. Zo kan bij het langdurig binnenhouden van biologisch gehouden kippen verenpikkerij en kannibalisme ontstaan. Ook hobbykippen, die gewend zijn veel buiten te zijn, worden erg in hun welzijn aangetast. Hun huisvesting is er meestal niet op ingericht om de dieren langdurig binnen te houden.

Daarom wil Waalkens wachten op het advies van een groep deskundigen, waar de minister om heeft gevraagd. Deze deskundigen onderzoeken of een ophokplicht noodzakelijk en effectief is. Hun advies wordt vrijdag 11 augustus verwacht en dat is volgens Waalkens vroeg genoeg: de eerste trekvogels worden hier pas in het najaar verwacht. Wel verbaast hij zich erover dat er geen kant-en-klaar draaiboek ligt en dat er geen rapportages beschikbaar zijn over mogelijke risico's. Door de enorme concentraties van dieren in Nederland in combinatie met de vele diertransporten en contacten tussen bedrijven en mensen, is Nederlands immers gevoelig voor de uitbraak van dierziekten.

Waalkens benadrukt dat er geen risico's voor de volksgezondheid mogen worden genomen en dat een uitbraak van vogelpest te allen tijde moet worden voorkomen. De PvdA sluit daarom niet uit dat er een specifiek ophokplicht moet komen, maar alleen als zeker is dat deze voor dieren verschrikkelijke maatregel echt noodzakelijk is.

bron:PvdA